spotlight

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1.Üldsätted

1.1 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest,avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2.Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolituskursuste õppekavad on kinnitatud Maanteeametis.

2.2 Õppekavade koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest.

3.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks mõeldud renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele

(hügieeniline hinnang nr.37).Ruumides on võimalik kasutada DATA -projektorit ja sammuti on olemas toimiv internetiühendus.

3.2 Koolituse eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4.Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat või keskharidust ja nad peavad omama õppeaine profiilile vastavaid töökogemusi.

4.2 Osalema erialastel täiendkoolitustel.

5. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kool palub pidevalt anda tagasisidet koolituse kvaliteedi ja korralduse kohta  ja  võtab vastu hea meelega õpilaste ettepanekuid.

5.2 Õpilaste kohta kogutud andmeid käsitletakse arvestades isikuandmete kaitse seadust.

5.3 Tagasiside kaudu saadud ettepanekuid analüüsib kooli juhtkond koos õppejõududega ja lähtudes seadusest,  teeb  vajadusel õppeprogrammis täiendusi või muudatusi.

5.4 Koolitaja on kohustatud võimaldama järelvalveametil kontrollida kursuse läbiviimist.Ohtlikke veoste veo koolituse kohta uurib koolitusasutus ka eksamite sooritamise taset Maanteeameti Liiklusregistri büroost.

 

MEIE KONTAKTID

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Suur-Männiku 8
(Männiku tee 102), TALLINN
Telefon: 6503050
E-mail: info@adrkool.ee