spotlight

Ohtlike ainete vedu madel – ja paakautodega (ADR)

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on sätestatud Teede- ja Sideministri 14.12.2001 määrusega nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri“ ja 26.09.2000 määrusega nr 76 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, illness koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine“.

ADR koolitust viivad läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud koolitusasutused.
Tegevusluba:nr.6105HTM

Autojuhi koolitamine lõpeb eksami sooritamisega Maanteameti liiklusregistri büroos (ARK).

Ohtlike veoste veo autojuhi tunnistuse kehtivusaega pikendatakse järgmiseks viieks aastaks, kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist lõpetanud vastava täienduskursuse ja sooritanud sellekohase eksami.

Uus kehtivusaeg algab eelmise kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse isikuid, kellel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhiluba.

MEIE KONTAKTID

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Suur-Männiku 8
(Männiku tee 102), TALLINN
Telefon: 6503050
E-mail: info@adrkool.ee