spotlight

NB! Vastuvõtu tingimused

  Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-,  C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

HINNAD

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi põhikoolitus. Kursuse maksumus 180.00 € (sh KM20%)

… ehk ohtlike ainete veo madelauto koolitus

maht on 18 tundi.Õppetöö 3 päeva.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi põhikoolitus koos paakveo erikoolitusegaKursuse maksumus 250.00 € (sh KM20%)

… ehk ohtlike ainete veo täiskoolitus maht on 30 tundi.Õppetöö 4 päeva.

Ohtlike ainete vedu paakautoga. Kursuse maksumus 100 € (sisaldab KM20%) Maht on 12 tundi.Õppetöö 2 päeva.

PS! Ainult paakkoolituse saavad läbida autojuhid, kellel on kehtiv ADR tunnistus ning kes soovivad saada lisaks õigust ohtlike ainete vedamiseks paakautodega.

Ohtlike ainete veo täiendkoolitus põhikoolituse baasil. Kursuse maksumus 120.00 € (sh KM20%)

Maht 10 tundi.Õppetöö 2 päeva.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolitus paakveo erikoolituse baasil. Kursuse maksumus 160.00 € (sh KM20%)

Maht 16 tundi.Õppetöö 2 päeva.
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolitus põhikoolituse baasil + paakveo erikoolitus.Kursuse maksumus 220.00 € (sh KM20%)  Maht 22 tundi.Õppetöö 3 päeva.

PS! täiendkoolituse saavad läbida autojuhid, kelle olemasoleva ADR tunnistuse kehtivuse lõpuni on jäänud aega mitte rohkem kui 1 aasta.

ADR koolitus toimub kogu õppeprotsessi ulatuses koolitusasutuses ning peab andma õpilasele teadmised ja oskused vastavalt kehtestatud  ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete määrusele.
Õppekorralduse alused:kursusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kas kodulehel, meili või telefoni teel.Koolituse esimesel päeval väljastame arve, mille tasumiseks on aega 2 päev.Tasuda saab kas pangaülekandega või sularahas.
Koolitust ei loeta lõpetatuks, kui õpilane puudub ühest ettenähtud õppepäevast.
Kursuse käigus omandatakse teadmised põhilistest ohuliikidest,keskkonnakaitsest,eri liiki ohtude ärahoimisest ja ohutusabinõudest,ohtude tähistamistest, erinevatest ohumärkidest,autojuhi lubatud tegevustest,sõiduki lisaseadmete kasutamisest,liitkoorma veo keeldudest,ohtlike veoste peale-ja mahalaadimistest, kinnitamise nõuetest,tsiviilvastutuse nõuetest,mitmeliigilise veo võimalustest,ladustamise nõetest,liikluspiirangutest jne. tunnelites.Täpsemalt saab koolituse sisu kohta lugeda ADR  õppekavad.

Kursuse viimasel päeval lahendatakse teste, mis hõlmab eelnevalt õpitut materjali.Autojuhi koolitus lõpeb eksami sooritamisega maanteeametis.

Põhikoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 25 küsimust.

Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab  õigesti vähemalt 60 protsenti.

Ohtlike ainete pakendite ja paakauto eksam koosneb  kahest erinevast valikvastustega testist, millest põhikoolituse eksamil on vähemalt 25 küsimust ja paakauto eksamil on vähemalt 15 küsimust.

Eksami tulemusi hinnates loetakse eksamid edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab mõlema eksami puhul eraldi  õigesti vähemalt 60 protsenti.

paakkoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust.

Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab  õigesti vähemalt 60 protsenti.

Koolitusasutus väljastab pärast kursuse lõpetamist koolitunnistuse, mis on vajalik Maanteeameti büroos ADR eksamile registreerumisel.

täiendkoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust.

Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab  õigesti vähemalt 60 protsenti.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolitus põhikoolituse baasil + paakveo erikoolitus.

Sooritada tuleb 2 eksamit, täiendkoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust.

Paakkoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust

Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab  õigesti vähemalt 60 protsenti.

PS! Täiendkoolituskursusele saabudes peab autojuhil kaasas olema kehtiv ADR tunnistus.

Olemasolev ADR tunnistus peab olema kehtiv ka eksamipäeval.

Pärast koolituse ning kooli arvestuse läbimist tuleb EKSAMI SOORITAMISEKS ning TUNNISTUSE taotlemiseks pöörduda Maaneeameti liiklusregistri büroo (ARK) poole. Eksami sooritamise ning tunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda ka riigilõivud. Juhised riigilõivu tasumiseks leiate lingilt: riigilõiv. ADR eksameid võtavad vastu kõik liiklusregistri teenindusbürood.

MEIE KONTAKTID

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Suur-Männiku 8
(Männiku tee 102), TALLINN
Telefon: 6503050
E-mail: info@adrkool.ee