spotlight

 

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppesse on sisse toodud mõningad olulised muudatused.

-Muutuvad autojuhtide ohutusjuhendid õnnetusjuhtumi korral tegutsemisel (alates 01.07.2017 peab autos kaasas olema uus versioon ohutusjuhendist.)

-Muutuvad tingimused stabiliseeritud vesinikperoksiidi veol paakides (kaob OX sertifikaat)
-Muutuvad eeskirjad liitiumpatareisid sisaldavatele pakendite markeerimisele ja veopakendite tähistamisele
-Muutuvad nõuded vedel- ja gaasikütusel töötavate sisepõlemismootorite ja sõidukite transpordile
-Lisandub mõiste „elastne puistekaupade konteiner“

Sellest kõigest räägitakse ka meie  ADR koolitusel.

 

MEIE KONTAKTID

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Suur-Männiku 8
(Männiku tee 102), TALLINN
Telefon: 6503050
E-mail: info@adrkool.ee